Image hosting by TinyPic
بازدیدکنندگان : 45358


آرشیو
موضوع بندی
چهارشنبه 15 اسفند‌ماه سال 1386
بر پهنا

آه زیباترین همدم من است که در  چشمانش تکبر نیست و می بینم که میلش را از من دریغ نمی کند حتی

اگر بخواهم گلوله های رنجم را به سمت خدا پرتاب کنم .

:::::::

امروز مادرم از مورچه ها گله میکرد که چقدر مزاحمش می شوند و از پیراهنش بالا می روند و من از

 مادرم گله می کنم که سالهاست رنجهای من دامنش را گرفته اند و هنوز سکوت کرده است .

:::::::

دیروز پسر همسایه ماهی قرمزش رو از توی تنگ کوچیکش محض مودت انداخت توی وان حموم ---

چند ساعت بعد ماهی بیچاره از تعجب کف کرد ومرد

امروز هم آقا یقه خواهرش رو گرفته که راستشو بگو صابون من کجاست.

:::::::

دشتها از رود نمی گذرنداین رود است که از همه دشتها میگذرد.

این را حتی کودک انسان هم می داند که رود به دریا میریزد.آنوقت ما برای خاطر یه دانه سیب

ترشنیاگارا از دهانمان جاری می شود و از کجاها که نمی گذریم وبه کجاها که نمی ریزیم .

آدم .ادم .هی آدم   گله گوسفندانت هنگام غروب به آغل باز میگردد جمیع گرسنه و سیر .عناوین آخرین یادداشت ها
لینک دوستان