Image hosting by TinyPic
بازدیدکنندگان : 45358


آرشیو
موضوع بندی
شنبه 23 مرداد‌ماه سال 1389

فاتحه  

 کی خرمای این مرده بو گندو رو میخوریم  

دیگر از توی سردخانه هم بوی تحفنش به مشام می رسد  

  

چند وقت پیش و چند وقت پیش های دگر تعریفات و تمجیدات زیادی در مورد تئاتر و تنفس تازه اش شنیدم و نمی دانم کدام  ادمی میتواند این مرده را زنده فرض کند متاسفانه ما  کور و کر و خخخخخخخخخخخخخخخخ زیاد داریم که  هنوز امید وارندددد به تئاتر و فرهنگ و……..  همیشه برایشان تنفس در این سردخانه ارزو و برای بعضی از دوستان موفقیت است. 

 عناوین آخرین یادداشت ها
لینک دوستان